Keratoconus

Keratoconus is een oogaandoening waarbij het hoornvlies (cornea) langzaam dunner en steiler wordt. Het hoornvlies verandert van een bolle vorm in een spitse (kegel) vorm. Het woord ‘keratoconus’ is afgeleid van het Griekse woord ‘keratos’ (=hoorn) en het Latijn ‘conus’ (=kegel). 

Oorzaak 

De oorzaak van de verdunning van het hoornvlies is niet bekend. Sommige allergieën zoals astma worden in verband gebracht met deze oogaandoening. Ook erfelijkheid zou een mogelijke rol kunnen spelen in het ontwikkelen van deze oogaandoening. Het is mogelijk dat hard in de ogen wrijven keratoconus kan veroorzaken of verergeren. Naar schatting komt de aandoening bij één op de 1500 a 2000 personen voor. 


Gevolg 

Als u een keratoconus heeft, gaat uw zicht fors achteruit. Een keratoconus neemt in de loop van de jaren toe. Het begint meestal in de kindertijd en is over het algemeen pas merkbaar tussen de 20- en 30- jarige leeftijd. Vanaf een leeftijd van ongeveer 40 jaar stabiliseert de keratoconus zich en is die hierna nauwelijks meer progressief. 

 

Behandeling

 De aandoening is niet echt te genezen en de behandeling is voornamelijk gericht op het optimaliseren van het gezichtsvermogen en de toename van de conus te remmen. Een nieuwe behandelmethode daarvoor is Cross linking (www.oogartsen.nl). Door crosslinking wordt het hoornvlies steviger gemaakt waardoor de kans op toename van de conus kleiner wordt. In de begin fase is de oogafwijking nog met een bril of zachte lenzen te corrigeren. In een verder stadium is het beeld zo vervormd dat dit niet meer te corrigeren valt met een bril of een zachte lens. In dat geval zijn er speciale lenzen nodig. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar. Welk oplossing in uw geval het beste is, wordt besloten door onze specialist. 

 

Vergoed door zorgverzekeraar 

De contactlenzen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Een keratoconus is immers een oogziekte die alleen met een contactlens gecorrigeerd kan worden. Het is wel van belang dat u een medische indicatie bij uw oogarts aanvraagt.