Kosten

Kosten hoortoestellen en hulpmiddelen

In een aantal gevallen is het mogelijk de kosten voor uw hoortoestel en of hulpmiddelen te declareren via uw zorgverzekeraar. Wanneer u hier precies voor in aanmerking komt, kunnen de audiciens van Lens u tijdens een kennismakingsgesprek uitgebreid vertellen.

Er zijn twee opties:

  • Kiest u voor een hoortoestel binnen de vergoedingen. Dan bent u gebonden aan bepaalde toestellen.
  • Heeft u wensen voor uw hoortoestel die buiten de vergoedingen liggen, dan hebben wij daar ook hele mooie al dan niet mooiere oplossingen voor.

Toestel vanuit basisverzekering

Indien er sprake is van een gehoorverlies van minimaal 35 decibel (dB) dan kunnen er kosten vergoed worden vanuit de basisverzekering. Daarnaast moet er aan de andere voorwaarden worden voldaan, die staan in het reglement hulpmiddelen. Als u aan de voorwaarden voldoet, bestaat er de mogelijkheid dat er wat wordt vergoed voor het gehoortoestel. Lens hanteert de bedragen die in de overeenkomst met de zorgverzekeraar zijn bepaald. Voor de exacte dekking verwijzen wij u naar uw verzekeringspolis.

Toestel buiten basisverzekering

Indien de keuze valt op een toestel buiten de basisverzekering dan heeft u een ruimere keuze. De keuze kan komen doordat het apparaat bijvoorbeeld prettiger zit of dat u minder last van fluittonen heeft met het duurdere hoorapparaat. Ook kan het geluid aangenamer of prettiger klinken en is het toestel minder zichtbaar.
Ook op deze toestellen is er een vergoeding mogelijk, deze zijn namelijk in sommige gevallen aftrekbaar van de belasting. Voor verdere informatie zie belastingdienst.nl