In het nieuws: adviezen over voorkomen van bijziendheid

Via de site van de NOS en verschillende kranten is er veel aandacht geweest voor het beheersen van de bijziendheid. Er wordt vooral veel aandacht gegeven aan de 20-20-2 richtlijn. Houdt na 20 minuten op een telefoon, tablet of boek kijken een pauze van 20 seconden. En de twee staat voor twee uur per dag naar buiten gaan.

Het zijn goede adviezen. Steeds meer mensen ontwikkelen een myopie en dat heeft zeker te maken met het vele nabij kijken. Dus het is verstandig om de ogen minder lang en intensief te gebruiken voor dichtbij werk en wat vaker ook te gebruiken voor ver weg en bij natuurlijk licht. Dus naar buiten.

In de praktijk lijkt dit echter moeilijk te realiseren en soms is het al simpelweg te laat en heeft u al een min-sterkte ontwikkeld. Bovenstaande factoren kunnen een bijdrage leveren aan een vermindering of verbetering, maar helemaal voorkomen is zeker niet in alle gevallen mogelijk. Er zijn immers nog meer factoren dan kijkgedrag die bepalen of u een minsterkte ontwikkelt. Erfelijke aanleg is daar een voorbeeld van.

Nou en?

En wat als u een minsterkte heeft, is dat zo erg? Dat is toch prima op te lossen met lenzen of een bril? Dat klopt. Maar alleen de minsterkte is niet het enige probleem. Het is mogelijk dat u naast een minsterkte ook een beschadiging oploopt aan cellen die achter in het oog licht moeten opvangen. Dat is een onomkeerbaar proces.Helaas is het zo dat als die cellen verdwijnen, ook een bril niet meer helpt. Zo'n 30 procent van de mensen die een sterkte boven de min 6 hebben ontwikkeld slechtziendheid aan beide ogen. Het is dus wel degelijk van groot belang om de minsterkte zo laag mogelijk te houden, als die er is.

Wat is er mogelijk?

Naast bovenstaand advies zijn er bij kinderen die nog in de groei zijn mogelijkheden om de ontwikkeling van de minsterkte meer onder controle te houden. Dat kan zowel met harde lenzen die in de nacht worden gedragen als met zachte lenzen die overdag worden gedragen. Voor meer info: zie onze pagina over myopie-controle.