Meewerken aan onderzoek?

U kunt in de winkel vragen of deze nachtlenzen ook voor uw kind geschikt zijn.

Daarnaast willen we ook graag zelf een onderzoek opstarten om onze eigen resultaten te kunnen presenteren. Daartoe hebben we een samenwerking opgestart met het Hofpoort Ziekenhuis. Als het u leuk lijkt om meer inzicht te krijgen waarom de nachtlenzen een remmende werking hebben op de achteruitgang van de ogen van uw kind, kunt u bij het maken van een afspraak aangeven dat u mee wilt werken aan het onderzoek. U zult dan wel enkele keren ook een afspraak moeten maken in onze praktijk in het Hofpoort ziekenhuis. Uiteraard nemen wij de reiskosten voor onze rekening.